hyggesfritt skogsbruk

Vad menar vi med hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk är en skogsförvaltningsmetod där träd huggs ner utan att hela området avverkas samtidigt. Istället väljs ut enskilda träd eller mindre grupper av träd som ska avverkas, medan andra träd får stå kvar för att fortsätta växa och bidra till skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster.

Metoden syftar till att minimera störningarna i skogens ekologi och bibehålla dess naturliga karaktär. Genom att bibehålla skogens struktur och biologiska mångfald kan man också främja dess motståndskraft mot klimatförändringar, skadedjur och sjukdomar.
​​​​​​​
Hyggesfritt skogsbruk kan ha flera fördelar, såsom att bibehålla skogens ekologiska funktioner, bevara dess biologiska mångfald, minska risken för erosion, förbättra vattenkvaliteten och bidra till att lagra koldioxid. Metoden kräver dock mer planering och skötsel än traditionellt skogsbruk, och kan vara mer kostsam.