GALLRING

Vår bekrivning av Gallring 

Gallring är en skogsskötselmetod som innebär att en del av trädbeståndet i en skog tas bort för att främja tillväxt och hälsa hos kvarvarande träd. Gallring kan utföras på olika sätt, men det vanligaste är att man tar bort de minsta och svagaste träden för att ge mer plats och resurser till de större och friskare träden.

Syftet med gallring är att förbättra skogens ekosystem genom att öka tillgången på solljus, vatten och näring för de kvarvarande träden, vilket ökar deras tillväxt och motståndskraft mot skadegörare och sjukdomar. Dessutom kan gallring bidra till att skapa en mer varierad skogsmiljö som är mer gynnsam för många olika arter av växter och djur.
​​​​​​​
Gallring är en viktig del av skogsskötseln eftersom den hjälper till att skapa en hållbar skogsnäring som kan ge virke och andra produkter samtidigt som den skyddar skogens ekosystem och biologiska mångfald. Gallring bör alltid utföras av erfarna skogsmaskinförare eller professionella skogsvårdare för att säkerställa att det görs på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
Skördare Ponsse Scorpion

Förare:
  • Ronnie Forsberg
  • Jonas Ståby
Skotare Ponsse Buffalo

Förare :
  • Piro Sundberg