FÖRYNGRINGSAVVERKNING

Vår beskrivning av Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning är en skogshushållningsteknik som innebär att man avverkar träd i en skog för att skapa plats för ny, ung skog att växa upp. Syftet med föryngringsavverkning är att främja skogens hälsa och produktivitet genom att ge yngre träd mer utrymme och ljus att växa, samtidigt som man kan skapa en mer varierad skog med olika åldrar och trädarter.
​​​​​​​
Föryngringsavverkning kan utföras på olika sätt, till exempel genom att man avverkar alla eller vissa träd inom ett bestämt område, eller genom att man avverkar träd i en viss ålder eller storlek. Oavsett vilken metod som används är målet att skapa en sund och hållbar skog som kan fortsätta att producera timmer och andra skogsråvaror på lång sikt.
Skördare Ponsse bear

Förare:
  • Tomas Andersson
  • Dennis Persson
Skotare Elefantking

Förare:
  • Mats Jansson
  • Philip Stanford
Skotare Elefantking

Förare:
  • Roger Kanth