Välkommen till

ÖSTERBY GALLRING AB

Vi är ett skogsföretag med lång erfarenhet och gedigen kunskap.

Vi arbetar med BillerudKorsnäs


BillerudKorsnäs Skogs uppgift är att försörja företaget med fiberråvara och biobränsle. Ambitionsnivån är hög och målet är att vara den bästa och tryggaste virkesköparen.

Aktuellt

Just nu har vi inget aktuellt.