LÄNKAR

Skogsentreprenörerna

SMF, Skogsentreprenörerna, är branschorganisationen för skogens alla entreprenörer, även för de som jobbar manuellt eller kör maskiner.

Link:
http://www.skogsentreprenad.nu/

Billerudkorsnäs AB

BillerudKorsnäs Skogs uppgift är att försörja företaget med fiberråvara och biobränsle. Ambitionsnivån är hög och målet är att vara den bästa och tryggaste virkesköparen.

Link:
http://www.billerudkorsnas.se/